منو

سبدگردانی

حدود مسئولیت ها، اختیارات و نیز شرایط فعالیت سبدگردانی بر مبنای دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این شرکت بنای خود را بر رعایت جامع و کامل دستورالعمل مذکور قرار داده است.
کارمزد خدمات سبدگردانی در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قراردادهای توافقی بین سبدگردان و مشتری مشخص می شود.

بازدهی

میانگین بازدهی شاخص از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری سبدهای اختصاصی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹      ۲/۶-%

میانگین بازدهی سبدهای اختصاصی از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹    ۳+%

لینک دانلود فرم ها و رویه ها

همکاران

  • مهشید خدادادی – مدیر سبدگردانی
  • هادی ملک محمدی – مدیر سبدگردانی