منو

سبدگردانی

خدمات سبدگردان

خدمات قابل ارایه توسط سبدگردان و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه‌ی محاسبه‌ی این کارمزدها؛ خدمات قابل ارائه سبدگردانی اوراق بهادار قابل معامله در بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی

کارمزد خدمات

کارمزد خدمات سبدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد (کارمزد ثابت) و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف- کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد (کارمزد ثابت): یک درصد از ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر 365، ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد سبد (کارمزد متغیر): در صورتی‌که بازدهی سالانه شده سبد اختصاصی پس از کسر کارمزد بند الف بیش از 20 درصد باشد، آن‌گاه 20 درصد از مازاد بازدهی بالاتر از 20 درصد به سبدگردان تعلق می‌گیرد. یا ب) در صورتی‌که بازدهی سبد اختصاصی پس از کسر کارمزد بند الف بیش از “بازدهی شاخص کل بورس تهران منهای 10 درصد” باشد، آن‌گاه 20 درصد از مازاد بازدهی بالاتر از “بازدهی شاخص کل بورس تهران منهای 10 درصد” به سبدگردان تعلق می‌گیرد. نحوه محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد: کارمزد متغیر مبتنی بر بازدهی TWRR= سود*(بازدهی سبد –(بازدهی شاخص منهای ده یا نرخ ثابت))* درصد سهم سبدگردان کارمزد متغیر مبتنی بر بازدهی MWRR= میانگین وزنی آورده سرمایه گذار*(بازدهی سبد –(بازدهی شاخص منهای ده یا نرخ ثابت))* درصد سهم سبدگردان

امین و حسابرس سبدگردانی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور از تاریخ 1400/07/01 قرارداد امین سبدگردانی را با این شرکت منعقد نموده است که به تایید سازمان بورس هم رسیده.

منابع درآمدی سبدگردان

خدماتی که طی سنوات گذشته  درآمدی معادل یا بیش از 5 درصد کل در آمد ارایه ی خدمات بوده است

 

سال مالی منتهی به 1396/12/29

سال مالی منتهی به 1397/12/29

سال مالی منتهی به 1398/12/29

سال مالی منتهی به 1399/12/29

درصد به کل درآمد
درصد به کل درآمد
درصد به کل درآمد
درصد به کل درآمد
درآمد مدیریت سبد گردانی
0%
40%
71%
85%
درآمد مدیریت صندوق سرمایه گذاری
0%
33%
23%
7%
درآمد سرمایه گذاری
0%
27%
6%
8%
سایر در آمد های غیر عملیاتی
100%
0%
0%
0%
جمع کل در آمد
100%
100%
100%
100%

انواع اوراق بهادار و دارایی های سرمایه ای در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت

نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد. با توجه به اطلاعات عنوان شده در فرم کسب اطلاعات و ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه گذار به سبدگردان اجازه می دهد با توجه به صلاح‌دید حرفه¬ای خود در موارد ذیل با هر ترکیبی سرمایه گذاری نماید: الف – اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان يا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی، ب – گواهی سپرده صادره توسط بانک های ايران؛ ج – سهام پذيرفته شده در بازار اول شرکت فرابورس ايران؛ د – اوراق بهادار (سهام، حق تقدم، …) قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛ ط – واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛ ل – قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ؛ م – قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی و کالاهای فیزیکی (سکه طلا و …) قابل معامله در بورس کالاو بورس انرژی؛ ن- اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛ و – اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند؛ ه – انواع حساب سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛ ی – حساب های سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه گذاری مبتنی بر قیمت طلا)

بازدهی


بازدهی سبدها از تاریخ زیر
تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
مدت مورد محاسبه
1400/08/08
روزانه
-4.13%
1400/08/01
هفتگی
-7.56%
1400/07/09
ماهانه
-4.20%
1400/05/09
سه ماهه
8.34%
1400/02/09
6 ماهه
31.38%
1399/11/09
9 ماهه
37.63%
1399/08/09
سالانه
35.72%
1399/08/12
از ابتدای سبدیار
461.73%

میانگین عملکرد سبدهای تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

 

روش های تجزیه و تحلیل و ارزشیابی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها، بخصوص یادداشت های توضیحی صورت های مالی و جریانات نقدی. بررسی قیمت های جهانی و سایر عوامل بیرونی موثر بر ارزشگذاری شرکت
منابع مهم اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است عبارتند از تمام اسناد و اطلاعات منتشر شده بر روی کدال، شرکت در مجامع و مصاحبه با مدیران اجرایی شرکت ها.
پیرو دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان و جهت جلوگیری از ایجاد تضاد منافع كه ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و كاركنان با مشتریان بوجود آید، هر ماهه لیست سهام مشترک شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان با برخی از اعضای هیات مدیره شرکت و لیست سهام مشترک این شرکت با برخی از مشتریان سبد، به مرجع بازرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

 

لینک دانلود فرم ها و رویه ها

 

همکاران

مشاور: عطا محمدیان
تحلیل گر: مهری قصابی
مدیر سبد: سهند جلال سهندی
نماینده مجوز حسابدار برای واحد مشاور سرمایه گذاری: حمیدرضا فتاحی
نماینده مجوز بایگان برای واحد مشاور سرمایه گذاری: سارا فدایی
نماینده مجوز حسابدار برای واحد سبدگردانی: حامد مهدیان
نماینده مجوز بایگان برای واحد سبدگردانی: زهرا حدیدی