منو

همکاران

 

 

 

هادی ملک محمدی (مدیر سبد)
مدرک کارشناسی از دانشگاه شهید شمسی‌پور در رشته حسابداری
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم اقتصادی در رشته حسابداری
مدرک دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته حسابداری

مهشید سرحدی (تحلیلگر)
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و فرهنگ در رشته مهندسی مالی

دانش قراگوزلو (مشاور)
مدرک کارشناسی از دانشگاه علوم اقتصادی در رشته مدیریت مالی
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه  شهید بهشتی در رشته مدیریت مالی

علی سماعی (کارشناس)
مدرک کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیر در رشته مهندسی صنایع
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم اقتصادی در رشته مهندسی مالی

مرتضی کلهری (تحلیلگر)
مدرک کارشناسی از دانشگاه شریف در رشته مهندسی شیمی
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف در رشته MBA

شاهین بهجتی (مدیر مالی)
مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته حسابداری
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی MBA بازار سرمایه

مژگان چشمی (اداری و بایگانی)
مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مدیریت بازرگانی