منو

معرفی شرکت و سهامداران

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹ و شماره ثبت ۱۱۵۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

سرمایه اولیه شرکت ۳۰ میلیارد ریال می‌باشد که تماماً پرداخت شده و سهامداران آن به شرح ذیل می‌باشند:

مجید زمانی: ۹٫۹۶۶٫۶۶۸ سهم
علی نوریان: ۹٫۹۶۶٫۶۶۶ سهم
پیام افضلی: ۹٫۹۶۶٫۶۶۶ سهم
مونا حاجی علی اصغر: ۵۰٫۰۰۰ سهم
مسعود فاضلی‌نیا: ۵۰٫۰۰۰ سهم

شیوه کنترل تضاد منافع بین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان و مشتریان

چنانچه بین منافع شرکت مشاور سرمایه­گذاری پرتو آفتاب کیان، اشخاص وابسته و یا کارکنان شرکت و مشتریان تضادی بوجود بیاید؛ شرکت نسبت به افشا و کنترل آن برآمده و اولویت در این خصوص با منافع مشتری خواهد بود.

در ضمن در صورتیکه شرکت مشاور سرمایه­گذاری پرتو آفتاب کیان یا کارکنان آن در خرید، فروش یا ارائه مشاوره در خصوص سهمی ذی­نفع باشند؛ گزارش آن­را افشا خواهند نمود