منو

معرفی همکاران

سهند جلال سهندی

مدیر سبد

مهشید خدادادی

مدیر سبد

هادی ملک‌محمدی

مدیر سبد

هانیه فهیمی

مدیر سبد

محمدرضا رجب‌زاده

مدیر سبد

حجت ایاصوفی

مدیر سبد

بهاره بخشی‌زاده‌برج

تحلیلگر

سیدمحمدهادی موسوی‌مدنی

تحلیلگر

معصومه علامه‌منفرد

تحلیلگر

رضا زندوکیل

تحلیلگر

مهری قصابی

تحلیلگر

علی شهبندیان

تحلیلگر

محمد کریمی

تحلیلگر

حامد مهدیان

حسابدار

حمیدرضا فتاحی‌مظفر

حسابدار

سارا فدایی

بایگانی

زهرا حدیدی

بایگانی

عطا محمدیان

مشاور

مهدی طحانی

کارشناس

سیدمحمدهادی موسوی‌مدنی (تحلیلگر)

مدرک کارشناسی از دانشگاه شریف در رشته مهندسی مکانیک

مهری قصابی (تحلیلگر)

مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه خوارزمی در رشته MBA بازار سرمایه

حمیدرضا فتاحی‌مظفر (حسابدار واحد مشاور سرمایه‌گذاری)

سارا فدایی (بایگانی واحد مشاور سرمایه‌گذاری)

حامد مهدیان (حسابدار واحد سبدگردانی)

مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد گرگان در رشته آمار

زهرا حدیدی (بایگانی واحد سبدگردانی)